panelarrow

7 aktier

Placera rätt


by admin
Kommentarer inaktiverade för Fördelar med molntjänster

Fördelar med molntjänster

Fler och fler företag väljer att använda sig av molntjänster i olika former. Det digitala utvecklingen som skett de senaste åren har skapat ett helt nytt sätt att lagra både programvaror och företagets dokument och filer vi nätet i någon form av molntjänst. Det kan vara ett oerhört kostnadseffektivt sätt och säkert sätt att använda sig av IT tjänsterna som företaget har behov av.

Att lagra i molnet

Viss kan det finns nackdelar med detta men i de flesta fall så är det enbart positivt för ett företag att använda sig av detta. Med en molntjänst så krävs det inte någon som helst lokal infrastruktur utan du investerar är enbart kopplad till driften av molntjänsten. Du betalar enbart för det som företaget använder. Du kan även enkelt öka den lagring som företaget har behov av. Eller skala ner om så skulle vara fallet.

Säkerheten i molntjänster

En av fördelarna är att ni som företag inte behöver tänka på säkerheten. Framförallt så finns det mer specialistkompetens och resurser för att använda sig av god IT-säkerhet i större datacentraler. Man behöver inte som företag fundera på detta med back-up utan det sköts av den som levererar den molntjänst som ni som företag väljer att skaffa. Även säkerhetsuppdateringar och uppdateringar av program sköts per automatik och är inget som man behöver lägga ner tid på.

Börjar med molntjänster

Det kan finnas en nackdel om man har en stor IT struktur i företaget som ska flyttas till en molntjänst. Helt klart så finns det fördel för den som startar upp ett företag att använda sig av detta. Samtidigt så när ni väl är igång och hela systemet fungerar så är det bara fördelar. Därför så är det viktigt att tänka långsiktigt så att den lösning som man väljer fungerar flera år framöver. Strategi är viktigt i mycket som ett företag gör, så även inom IT.


by admin
Kommentarer inaktiverade för Utveckla företaget

Utveckla företaget

Att utveckla företaget är viktigt för den framtida verksamhet som företaget kommer att bedriva. Ett företag som står still kommer mest troligt att försvinna efter ett tag. Det gäller att vidareutveckla och växa som företag. Det som man ska fokusera på är att sälja, det är grunden för alla företag. Även om fler områden är viktiga så är det detta som är den grund som företaget står på.

Utan försäljning så kommer inget att hända. Det finns många sätt att utveckla ett företag på och det gäller att hitta sina vägar för den affärsutveckling som man vill göra inom företaget. Skapa en bar relation till de kunder som du redan har. Det kan vara regelbunden kontakt för att kolla läget. Det kan vara fråga om att bjuda in till olika workshops eller bara bjuda en kund på lunch. Att få feedback från kunder gör att du kan förändra saker till det bättre.

En av de större investeringar ett företag gör är anställning av personal. Gör allt vad du kan för att hitta de bästa för ditt företag. Att rekrytera fel personer kommer att kostar företaget massor. Tillsammans i arbetslaget så kan ni göra underverk i företaget. Nyttja de resurser som finns bland de anställda. Bolla idéer mellan varandra för att komma fram till de bästa lösningarna för företaget. Det kan finnas mycket att förändra.


by admin
Kommentarer inaktiverade för Om något oförutsett händer

Om något oförutsett händer

Om något oförutsett händer i företaget så gäller det att vara beredd på detta. Det är inte allt som man kan förberedas sig för. I många fall så klarar man av en period om något händer med företagets finanser. Det gäller att planera väl för företagets ekonomi så att om det skulle hända att kostnaderna ökar drastiskt så har man en nödvändig plan inför detta.

Förvisso så kan det finnas låneinstitut som man kan kontakta för att låna den summa pengar som behövs för att rädda upp situationen. Finns det inga andra alternativ så blir det en utväg som man kanske bör ta för att ordna upp saker som hänt. har man skapat en budget för den verksamhet man bedriver så får man genom denna en bra koll på hur det har sett ut, hur det ser ut och förhoppningsvis hur det kommer att se ut i framtiden.

Det gäller att man konstant gör avstämningar mot budgeten för att se hur den ekonomiska situationen ligger till. Förhoppningsvis så kan man i tid se om det håller på att barka iväg åt något håll som man som företagare inte önskar. Då kan man i god tid sätta in åtgärder så att det oförutsedda aldrig händer. Sedan finns det saker som man inte alls kan göra något åt och de problemen får man lösa då de uppstår. Det kan vara en maskinpark som lägger ner eller företagsbilar som slutar fungera.


by admin
Kommentarer inaktiverade för Företagets styrelse

Företagets styrelse

Företagets styrelse är bland det viktigaste som finns i ett aktiebolag. Beroende på företagets storlek så variera styrelsens uppdrag. I ett litet familjeägt företag så kan det fungera ypperligt med familjemedlemmar i styrelsen. medans i ett större och kanske internationellt företag det är väldigt viktigt med en styrelse som ska svara för den organisation den affärsverksamhet som bolaget bedriver.

Att få rätt personer till ett företags styrelser är inte alltid en lätt process. Att få hjälp med styrelserekrytering för att förbättra organisationen kan vara betydelsefull. Likaväl som det gäller att knyta till sig nyckelpersoner inom andra positioner till företaget så är rekrytering till en styrelse viktigt för det företag som bedrivs. Rätt person på rätt plats. Om man rekryterar fel person till en styrelse position så kan det kosta företaget en stor summa pengar som man kunde använda till annat.

Mycket är det frågan om vilken kompetens som styrelsen är i behov av. Att få hjälp med att hitta rätt person underlättar mycket för bolaget som söker efter styrelsefolk. Många gånger så har man inte det nätverk som krävs för att leta upp intressanta männiksor till posten. Genom att anlita expertis som hjälper till med rekryteringen så ökar chanserna att platsen tillsätts snabbare än om man själv som företag skulle sköta processen.

En styrelse består av olika kompetenser och det är viktigt att det sitter rätt personer i den styrelse som ska representera företaget. Vi har förhoppningar om att ni kommer att hitta den eller de personerna som ni söker för ert företag och den styrelse som ni vill ha.


by admin
Kommentarer inaktiverade för Hög tid för teambuilding?

Hög tid för teambuilding?

Teambuilding handlar enligt oss om att i grupp kunna förena nytta med nöje, där den blir tilldelad lagom avancerade och utvecklande uppgifter som tillsammans ska lösas, men där den också få en chans att sedan koppla av på en vänskapligt sätt utanför jobbet. Målet med allt detta är självklart att låta svetsa samman gruppen ytterligare och att dessutom bättre ta reda på individers styrkor. Detta är något som är oerhört viktigt för att en arbetsstyrka ska kunna nå sin fulla potential och för att ett företag både ska bli så välmående och dessutom lönsamt som möjligt. 

En rolig sak som ofta inträffar under olika former av teambuildingövningar är hur arbetsgruppens dynamik kan komma att förändras en aning under momenten. Plötsligt så är det kanske den lite tystare och nyanställde killen som tar till orda, för gruppen samman, eller som löser uppgiften på något kreativt vis, istället för någon chef som man kanske förväntar sig ska göra så och som vanligtvis brukar hålla i taktpinnen.

På detta vis kan ett företag bättre komma att förstå olika styrkor hos de anställda som de inte tidigare uppmärksammat, något som man kan tjäna oerhört mycket på att ta tillvara på inom företaget.

Som företag är en helg som detta också en fantastisk möjlighet att växa i sin personals ögon. Genom att inte enbart fokusera på sådant som kan förknippas med jobbet utan även bjuda på andra roliga aktiviteter så kan man helt klart bättra på sin image, något som också kommer att få positiva effekter, både på kort och lång sikt. Någonting som är väldigt fiffigt är att se till så att någonting oväntat äger rum som kommer etsa sig fast i de anställdas minnen. En sådan sak kommer att sitta kvar och kopplas till den trevliga och produktiva helgen, något som kommer göra så att den blir än mer värdefull och ihågkommen.

En populär approach har blivit att blanda in åtminstone någon form av fysiskt utmanande aktivitet så som forsränning, något du kan boka hos Wilderness Adventure och att sedan även bjuda på någon form av mera stillasittande underhållning som att boka en ståuppkomiker, eller varför inte en magiker och komiker i ett så som den populäre Hans Lindström?

Hur än just er teambuilding kommer utformas så är vi säkra på att den kommer föra företaget framåt i rätt riktning på ett sätt som aldrig skulle vara möjligt under de vanliga arbetstimmarna. Det finns helt enkelt en väldigt god anledning till varför så pass många företag väljer att ägna sig åt aktiviteter som dessa, om och om igen!